Nano part 2 (day 3)

“Katsokaa maailmaa. Te olette saaneet sen taipumaan polvilleen ihmisen edessä, ihmisen joka ei ole ansainnut mitään tästä maailmasta, ihmisen joka ei edes kunniota sitä joka sen maailman on luonut.”

Se maailma joka sen hävityksen jälkeen oli jäljellä ei ollut kaunis. Siinä ei oikeastaan ollut mitään sellaista mikä olisi vetänyt ihmistä puoleensa. Se ei houkutellut jäämään sinne. Osa ihmisistä oli onnistunut pelastautumaan marssiin, mutta marssin vesi tilanne oli niin huono että ihmiset joutuivat edelleen hakemaan vettä maasta. Veden haku kesti todella kauan, mutta sitä oli haettava, sillä marssissa oleva vesi ei riittänyt. Joka päivä marssissa menehtyi ihmisiä siihen että vettä ei osattu keittää oikein ja jäästä ei saatu päivän aikana sulatettua vettä kaikille sitä tarvitseville. Marssin päivä on melkein saman mittainen kuin maassa, mutta marssia peitti usein pilvi kerros että auringosta saatava energia ei millään riittänyt jään sulattamiseen. Yöt marssissa olivat hyvin kylmiä. Ihmisten rakentamissa igluissa oli öisin + 5 astetta lämmintä, siksi jään sulattaminen öisin ei ollut kovin tuottoisaa, siksi osan ihmisistä oli haettava vettä maasta ja kaivettava sitä Marssin pinnan alta. Marssin pinnan alla työskenteleviä sanottiin Myyriksi.

 

Myyriksi ei oikein ollut tulijoita,monet Myyriksi päätyneet olivat Maassa olleet rikollisia tai muuten yhteisön ulkopuolella. Myyrien työ oli kuitenkin Marssissa olevien ihmisten elinehto,siksi kaikki kunnioittivat niitä ketkä uhrautuivat muiden puolesta vaarantamalla henkensä kaivoksissa. Kaivoksissa sattui koko ajan onnettomuuksia ja joka viikko ihmiset pinnalla saivat kuulla että joku oli kuollut kaivoksessa.

Myyrien saaman arvostuksen takia puhuttiinkin että he usein olivatkin ihmisiä kenelle Marssiin muutto oli antanut uuden mahdollisuuden elämään ja siihen miten he pääsivät takaisin yhteiskuntaan kiinni. Joskus jopa puhuttiin että Marssiin muutto oli ollut Myyrille kaikista parasta, että Maassa näillä ihmisillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä takaisin yhteiskuntaan niin että olisivat sen täysi valtaisia jäseniä.

 

Yksi Myyräksi päätynyt oli Johannes, jonka elämä Maassa ei ollut mikään mairitteleva. Koko ikänsä Johannes oli elättänyt itsensä rikoksilla aina ryöstöistä kahteen palkka murhaan. Johannes oli ajautunut rikosten tielle oman isänsä jalanjäljissä. Johanneksen lapsuudessa ei ollut mitään muuta kuin turvattomuutta ja jatkuvaa poliisin ja muun virkavallan pakoilua. Johannes oli koko ikänsä siis ollut varuillaan toisten ihmisten seurassa. Johanneksen oli hyvin vaikea luottaa oikein kenenkään, koska loppujen lopuksi kukaan muu kuin Johannes itse ei ollut luottamuksen arvoinen. Sillä jokainen ihminen keneen Johannes oli elämänsä aikana luottanut oli joko pettänyt hänet tai kuollut. Johanneksen omia sukulaisia ei selvinnyt Marssiin asti. Marssissa Johanneksella ei ollut kuin yksi tuttu ja sekin oli eräs entinen poliisi.

Johanneksen lähipiiri oli kuollut jo useita vuosia ennen kuin ihminen päätyi Maasta Marssiin. Johanneksen äiti oli lähtenyt kun poika oli nuori niin että Johannes oli jäänyt isänsä kanssa kahden. Ihmiset ovat jälkikäteen yrittäneet selittää Johanneksen elämää sillä miten hän oli elänyt ilman äitiä, että se olisi syynä siihen miten Johanneksen elämä oli mennyt. Johannes ei ollut käynyt kuin peruskoulun ja se oli oikeastaan tehnyt Johanneksen elämästä hankalan. Johannes täytti 25 vankilassa jossain päin sen hetkistä Eurooppaa. Johannekselle se oli aivan sama missä hän istuisi seuraavat viisi vuotta elämästään. Kun Johannes sai kuulla että olisi mahdollisuus päästä Marssiin ja tehdä siellä työtä niin että ei tarvitsisi istua kiven sisällä. Johannes ei miettinyt montaakaan minuuttia sitä että lähtisikö Marssiin vai ei.

 

Ihmisten muutto Marssiin onnistui lopullisesti 2100-luvun alkupuolella. Ensimmäiset kokeilut Marssiin pääsyyn tehtiin 2050-luvun alkupuolella. Ja ensimmäisillä kerroilla saatiin aikaiseksi se että Mars nähtiin parhaana turvapaikkana kun elämä Maassa tulisi mahdottomaksi. Ensimmäiseksi Marssiin muuttivat 150 vapaaehtoista jotka rakensivat elämän edellytyksiä seuraaville. Näistä 150 ei yksikään jäänyt todistamaan ihmisten lopullista muuttoa Marssiin. Jokainen ensimmäisessä erässä tullut oli kärsinyt metaani myrkytyksestä. Tiedettiin että Marssin ilmakehässä olisi varmasti jotain mihin ihminen ei olisi tottunut. Arvattiin se että jotkut ihmiset eivät tulisi koskaan tottumaan Marssin ilmastoon. Ne ihmiset jotka olivat jääneet maahan olivat tehneet sen osaksi siitä syystä että he olivat auttamassa niitä ketkä tulisivat jostain syystä takaisin Maahan. Oltiin melko varmoja että jossain kohtaa ihminen joutuisi tulemaan Maahan jostain syystä ja siksi olisi hyvä että Maan pinnalla olisi edelleen niitä ketkä olisivat varmistamassa elämän säilymisen Marssissa. Nämä ihmiset pitivät huolen siitä että avaruusaluksen nousivat Maasta ilmaan ja pääsivät turvallisesti takaisin Marssiin. Nämä ihmiset tiesivät että heidän aikansa Maassa olisi rajallinen ja että heitä odottaisi varma kuolema. Jokainen joka jäi Maahan sai valtioilta niin paljon resursseja että selviäisivät ilman mitään omaa ja pystyisi nauttimaan elämästä ilman huolia. Jokainen näistä urheista sai mitalin ja nimensä tauluun joka pystytettiin ensimmäiseen igluun Marssissa. Heistä tehtiin 2100- luvun sankareita. Jokainen lapsi joka syntyi oppi tuntemaan heidät kaikki nimeltä.

 

Johannes oli ensimmäisen tuhannen ihmisen joukossa ketkä tulivat Marssiin. Sillä haluttiin varmistaa että Marssissa olisi hyvä olla ennen kuin kaikki kynnelle kykenevät tulisivat Marssiin. Ensimmäisen tuhannen ihmisen joukossa oli paljon niitä ketkä tulisivat varmistamaan elämän jatkumisen ja sivilisaation synnyn Marssiin. Johannes halusi olla Marsissa heti kuin mahdollista. Hän oli päättänyt että Maalla ei ollut hänelle enää mitään annettavaa ja hän ei voisi olla siellä enää mitenkään hyödyksi, siksi hänkin riskeerasi elämänsä kaikkien muiden puolesta. Johannes nautti työstään kaivoksessa paljon, hänestä tuntui että hän olisi vihdoin löytänyt oman paikkansa tässä maailmassa. Johannes tiesi että työ kaivoksessa on todella vaarallista, mutta Johannes oli todennut että häntä ei haittaisi vaikka hän kuolisi yrittäessään saada aikaan jotain hyvää.

 

Kolmanneksi viimeisessä koneessa ihmisiä tulivat niiden maiden johtajat jotka olivat olleet mahdollistamassa ihmisen muuttoa pois Maasta. Maasta Marssiin ei tullut kuin kymmenen kunta johtajaa, sillä suurvallat olivat olleet osa syyllisiä siihen että ihmiset olivat joutuneet muuttamaan Marssiin. Entisen suurvallat eivät olisi koskaan olleetkaan päteviä tulemaan Marssiin sillä Marssissa kaikessa joutui tekemään kompromisseja ja kuuntelemaan sitä heikompaa. Tämä tulisi olemaan yhteisö missä jokaisella täytyi olla paikka ja tarkoitus, sillä kaikki ihmiset kuolisivat jos jokainen ei olisi varmistamassa sitä että kaikilla olisi hyvä olla. Näistä valtionpäämiehistä koottiin Marssiin uusi hallitus josta päätettäisiin jossain kohtaa presidentti. Monella johtajalla oli mukanaan puolisoiden lisäksi ainankin yksi lapsi. Jokainen lapsi joutui Marssissa tottumaan siihen että mitään ei saanut ilmaiseksi eikä Marssissa kukaan voinut olla tekemättä mitään. Tansania presidentin tytär Mali oli tullut Marssiin presidentti äitinsä kanssa.  Fatima oli hyvin suosittu kaikkien keskuudessa ja olikin puhuttu että tulisiko Fatimasta Marssin ensimmäinen johtaja. Mali oli jotakuin kolmekymppinen kun he tulivat Marssiin ja Mali on tehnyt koko aikuisikänsä töitä erilaisten ihmisten parissa. Mali oli kouluttautunut opettajaksi. Mali oli päättänyt ottaa tavoitteekseen että saisi Marsissakin opettaa, mutta se mitä hän opettaisi ei niinkään ollut merkityksellistä kuhan hän saisi opettaa niin hän kokisi olevansa hyödyksi tälle uudelle yhteisölle Marssissa.

 

Marssiin saakka saatiin tieto siitä että Maassa oli sattunut jotain kamalaa. Tiedettiin että joka kerta kun alus lähetettiin Marssista saattaisi se olla viimeinen kone joka ikinä menisi Maahan. Viesti oli yksinkertainen. ”Vesi ei riitä.” Johtajat kokoontuivat yhteen päättämään siitä miten tämä kerrottaisiin kansalaisille. Muutaman päivän päästä oltiin päätetty että kansalaisille olisi kerrottava kaunistelematta että mikä tilanne olisi.

Ihmiset kokoontuivat erääseen suureen igluun kuuntelemaan mitä johtajistolla olisi kerrottavaa. Jokainen oli määräyksen saanut tulla paikalle siksi Johanneskin oli tänään saanut nousta pois kaivoksen hämärästä muiden Myyrien kanssa. Jokaisesta Myyrästä näkyi että he eivät viettäneet kovin paljon aikaa Marssin pinnalla tai muiden ihmisten keskuudessa. Jokaisen Myyrän silmät olivat sirrillään valon määrästä ja jokainen Myyrä oli tomun peitossa joka peitti heidän vaatteensa ja teki heistä kuin joukkueen samanlaisineen asuineen. Myyrät saivat tulla pois kaivoksista vain silloin kun heille oli annettu lupa siihen ja tämä oli toinen kerta koko Johanneksen aikana Marsissa kun hän seisoi muiden ihmisten katseiden alla.

Johannes katseli ihmisiä ympärillään ja tuli ajatelleeksi että kukaan näistä ei koskaan tulisi ymmärtämään sitä mitä elämä olisi maan alla ja jatkuvan onnistumisen paineen keskellä. Jokaisen näistä miehistä ja muutamasta naisesta Johannes tunsi paremmin kuin kenenkään muun koko elämänsä aikana. Myyrät tunsivat toisensa äänen perusteella. Valojen käyttö kaivoksissa oli hyvin rajallista, sillä silloin se vähäinen energia mikä saadaan päivän aikana kerättyä menisi johonkin muuhun kuin kasvihuoneiden lämmitykseen. Johannes ja muut Myyrät olivat siis tottuneet hämärään ja hiljaisuuteen.

 

Johtajat kertoivat kansalle viestistä mikä oli tullut Maasta. ”Joudumme kertomaan teille että Maan vesivarannot ovat tyrehtymässä niin että meidän ei kannata enää lähettää ihmisiä veden hakuun Maahan. Tästä eteenpäin jokainen kynnelle kykenevä joutuu osaksi päivää töihin kaivokseen että ihmisillä olisi vettä. Tämä koskee kaikkia.”

To be contiuned

(1141 sanaa tänään, eli yhteis saldo on 3141)

Mainokset
Seuraava artikkeli
Jätä kommentti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: